Kanonfoder og Kaninfoder – om krigens positive virkning på folkesundheden